Ontvangen post op het secretariaat

Wandelnetwerk Zuid-Dijleland
Sinds 26 juni 2011 werd in Sint-Agatha-Rode het Wandelnetwerk Zuid-Dijleland feestelijk geopend.
Regionaal Landschap Dijleland vzw en Toerisme Vlaams-Brabant presenteren: i.s.m. gemeente Huldenberg,KVLV Sint-Agatha-Rode, Jeugdhuis Jevaro, Agentschap voor Natuur en Bos, Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw,Gidsenbond Dijleland, Natuurstudiegroep Dijleland, Werkgroep KW-stelling, Simon Stevin Vlaams VestingbouwkundigCentrum vzw, Heemkundige Kring Huldenberg dit nieuwe Wandelnetwerk.
Lees er meer over op deze pagina van de website van het Regionaal LandschapDijleland.
Vast een tip voor een volgende wandelbestemming.